جستجو
تماس با ما
همه دسته بندی ها
  منو بسته
  بازگشت به همه

  آیا لوکس ترین گیاهان در خانه می توانند سمی باشند؟

   به این نکته توجه کنید که اکثرا همه ی گل و گیاهان دارای سم های مختلفی هستند و لوکس ترین گیاهان در خانه ها نیز از این موضوع مستثنا نمی باشند.

  این سم های موجود در گیاهان نیز  که در همه ی گل ها دارای انواعی مختلفی از سم های مانند رافیدها و ساپونین و کلسیم اگزالات و دیگر نوع از سم ها را دارا می باشند و تعداد وجود نوع های مختلفی از سم وجود دارد و متنوع است و هر یک نام مختص خود را دارند.

  اما این سم ها خیلی خطرناک نمی باشند و اگر به برگ گل ها دست زده نشود و کودکان و حیوانات خانگی شما نیز در اطراف این گیاهان خیلی تردد نکنند ، باعث ایجاد مشکلی نمی شود اما بهتر است که احتیاط های لازم را انجام دهید.

  البته دقت داشته باشید که برخی از گل و گیاهان سمی های که دارند برای کودکان و حیوانات فرقی دارند ، برخی از سم ها برای کودکان خطرناک است و برخی سم ها نیز برای حیوانات خطرناک می باشند برخی از سم ها نیز با دست زدن به برگ گل ها انتقال می یابند اما برخی با خوردن تیکه ای از برگ گیاه است.

  پس به هنگام خرید گل و گیاهان که سمی هستند از فروشنده سوال کنید ، بهتر است که سم موجود در گیاه چه مقدار می تواند خطرناک باشند. 

  نظرات
  درج نظر بستن